Szejkefürdő

Szováta felé vezető út mellett fekszik a székely kapuiról, gyógyvizéről nevezetes fürdő. A különleges ízű ásványvizeit az idők során mind belső ivó-, mind külső meleg és hideg vizesfürdőkúrára használták. Itt található Orbán Balázs síremléke és az odavezető úton elhelyezett székely kapuk sora, a szabadtéri kapumúzeum.

Haáz Rezső Múzeum

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum az Erdély délkeleti részén elterülő Székelyföld központi részének, az egykori Udvarhelyszék néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti és természetrajzi múzeuma.

Vasszékely

Az emlékművet eredetileg még az I. Világháború idején, 1917-ben állították fel a környékről feltöltött, a Kárpátok hágóin betörő orosz és román csapatok ellen hősiesen – és sokáig sikeresen – küzdő Császári és Királyi 82. Székely Gyalogezred hősi halottainak tiszteletére. Az impériumváltáskor a bejövő románok meggyalázták, majd le is döntötték a szobrot, csak a talapzata maradt helyén. A harcokat túlélő katonák és az elesettek családtagjai így a torzóhoz jártak ki megemlékezést tartani. 1940-44-ben, Észak-Erdély és a Székelyföld ismét Magyarország része lett, ekkor itt országzászló állott, ami a román uralom visszaálltakor megint elpusztult. A sokat látott talapzatra végül 2000. március 15-én Székelyudvarhely város Szabó János udvarhelyi szobrászművész életnagyságnál nagyobb, I. világháborús honvédet ábrázoló bronz szobrát állította föl, ami ma is látható.

Székelytámadt vár

Építésének első kezdeményezője Báthory István, erdélyi vajda. A kor erődítményeinél ismert olaszbástyás megoldás alkalmazásával építését a székely köznép felkelésének leverése után (1562-ben) János Zsigmond fejedelem rendelte el. A sellemberki vereség (1599) után a székelyek által lerombolt vár újraépítését 1600-ban határozták el, tényleges helyreállítására azonban csak Bethlen Gábor fejedelem idejében került sor. Végleges lerombolására 1706-ban kerül sor, ettől kezdve viseli a Csonkavár nevet.

Emlékezés parkja

A szoborpark 12 ismert történelmi személyiséget (Kós Károly, Bethlen István, Wesselényi Miklós, Bethlen Gábor, Fráter György, Szent László király, Csaba királyfi, Hunyadi János, Báthori István, II. Rákóczi Ferenc, Bem apó, Nyírő József), valamint tizenharmadikként a névtelen Vándor Székelyt ábrázolja. A szobor alkotói: Blaskó János, Hell Tibor, Krisztiáni Sándor, Lessenyei Márta és Tóth Emőke szobrászművészek.